Feničanska imena

Član

Jan van der Crabben
od strane , preveo Stefan Mihajlovic
objavljeno na 18 January 2012

Originalni tekst na engleskom jeziku: Phoenician Names

Feničanska imena su mahom složenice sa određenim značenjem. Davanje imena deci je bilo od izuzetnog značaja na drevnom Bliskom Istoku, što je danas teško razumeti. Odabirom imena za svoje dete, roditelji ne samo da su proslavljali svoju radost zbog stvaranja života, već su verovali da će davanjem određenog imena detetu u velikoj meri uticati na to koje će božansko biće povoljno uticati na život deteta. Stoga su feničanska imena često bila posvećena određenom božanstvu, ili su pak odražavala želju o tome koje božanstvo treba da čuva detetov život.

Ovo se da jasno videti prilikom analiziranja nekih feničanskih imena:

Ukloni oglase

Advertisement

Abdhamon (Hamonov sluga)
Abibal (Bal je moj otac)
Abirami (Bog Otac je uzvišen)
Adonibal (Bal je moj gospod(ar))
Ahinadab (Moj Bog Brat je plemenit)
Ahirom (Bog Brat je uzvišen)
Ahum (Brat mora)
Azmelkart (Melkart je moćan)
Baliahon (Bal povlađuje)
Baliaton (Bal je dao)
Barekbal (Bal je blagoslovio)
Batnoam (Sin čari)
Bodaštart (Od Aštartine ruke)
Ešmunhiles (Ešmun je spasio)
Ešmuniaton (Ešmun je dao)
Hanibal (Balov miljenik)
Ithobal (Bal je sa njim)
Melkart-šama' (Melkart je čuo)
Paltibal (Bal je moje utočište)
Sikarbal (Bal pamti)
Umaštart (Aštarta je moja mati)
Urumilki (Milki je moja svetlost)
Yada'milk (Milk zna)
Yehomilk (Milk daje život)

Česti prefiksi su "Abd-" (sluga, npr. Abdhamon), "Mithon-" (dar), "Ben-" (sin), "Ger" (preobraćenik), and "Hani-" (miljenik, npr. Hanibal).

Bibliografija

  • M. Gras, P. Rouillard, J. Teixidor. L'univers phénicien. Hachette Littératures, 1995, 37-47.
Ukloni oglase

Reklama

O prevodiocu

Stefan Mihajlovic
Professor of Languages, Cultural Mediator and Interpreter since 2012. Humanitarian work-oriented and a lover of ancient languages, history and cultures. Lived and worked in Morocco, Libya and Italy. Currently residing in my home country of Serbia.

O autoru

Jan van der Crabben
Jan is the Founder and CEO of Ancient History Encyclopedia, leading the non-profit company to best fulfil its mission to engage people with cultural heritage and to improve history education worldwide. He holds an MA War Studies from King's College.