Ik, Claudius

Cover

Book Details

Author  Robert Graves
Publisher  Andries Blitz
Publication Date   January 1, 1970
ISBN 
Pages  482

Description

Voorwoord Van Den Vertaler. De schrijver van dit werk, Robert Graves, heeft zich veel moeite gegeven, om de klassieke termen, die in zijn verhaal nodig waren, door begrijpelijke Engelse equivalenten te vervangen. Dit bracht echter voor den vertaler de moeilijkheid mede, dat hij, om een goeden Nederlandsen tekst te krijgen, eerst moest weten, welke Latijnse of Griekse term zich achter het Engelse equivalent verborg. Mr. Graves was zo vriendelijk, daarbij behulpzaam te zijn, doch daar hij thans van zijn boeken gescheiden is, kon hij niet op alle vragen antwoord geven. Des te erkentelijker is de vertaler voor de hulp, geboden door den heer A. Annema en Dr. C. Spoelder, die zich bereid verklaarden, de proeven van "Ik Claudius" door te lezen, waardoor, naar hij hoopt, vergrijpen tegen de klassieke wetenschap voorkomen zijn.

Customer Reviews

Blacklist