Water in de Romeinse stad Pompeji - Herculaneum...

Book Details

Author  B Jansen
Publisher  Peeters Publishers
Publication Date   December 31, 2002
ISBN  9042911182
Pages  249

Buy this book

Description

De Romeinen staan bekend om hun goede stedelijke watervoorziening. In elke stad zorgden ze voor een goede wateraanvoer, sanitaire voorzieningen en een afwateringssysteem. In deze studie worden dergelijke voorzieningen van de drie best bewaarde Romeinse steden in Italie, Pompeji, Herculaneum en Ostia, beschreven en vergeleken. Hieruit blijkt dat er niet een Romeins systeem bestond, maar dat Romeinen verschillende standaardoplossingen voor waterproblemen kenden, die ze in verschillende combinaties toepasten. Bewoners van de onderzochte steden prefereerden kleinschalige voorzieningen, zoals putten, opvang van regenwater of beerputten. Slechts wanneer deze niet effectief waren, werd overgegaan tot de aanleg van grote en dure infrastructurele werken, zoals een waterleidingnet of een riolering

Customer Reviews

Blacklist