El Fòrum romà d'Empúrieś arqueològica... (Book published

Cover

Book Details

Author  E., ED. SANMARTI I GREGO
Publisher  Diputació de Barcelona, Institut de Prehistòria i Arqueologia
Publication Date   November 18, 1984
ISBN  8485060571
Pages  497

Description

SANMARTI I GREGO, E., ED.: EL FORUM ROMA D'EMPURIES (EXCAVACIONS DE L'ANY 1982). UNA APROXIMACIO ARQUEOLOGICA AL PROCES HISTORIC DE LA ROMANITZACIO. BARCELONA, 1984, 565 p. desplegables.Encuadernacion original. Nuevo.