Compilation of Fujian

Cover

Compilation of Fujian (Fujian Art) dynasties currency(Chinese Edition)

Book Details

Author  LIU JING YANG WANG ZENG XIANG BIAN ZHU
Publisher  Fujian Art Publishing House
Publication Date   January 1, 2000
ISBN  7539306335
Pages 

Description

Compilation of Fujian (Fujian Art) dynasties currency

Customer Reviews

Blacklist